กู้สินเชื่อกับเรา ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยถูก

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ทุกเรื่องการเงิน สินเชื่อถูกกฏหมาย 100 %

สิ น เ ชื่ อ

รถแลกเงิน

สินเชื่อสำหรับผู้ใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน
ให้คุณใช้เล่มทะเบียนแลกเงิน ซึ่ง
ยังครอบครอง ใช้รถยนต์ได้ปกติ
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนสบาย อนุมัติไว ได้เงินเร็ว

สมัครสินเชื่อ

สิ น เ ชื่ อ

ส่วนบุคคล

บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของ
วงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคส่วนบุคคล ในชีวิตประจำวัน

สมัครสินเชื่อ

ต้องการ สินเชื่อเงินด่วน

พีซีลิสซิ่ง ไทยแลนด์ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อที่ดิน รับพิจารณาทุกอาชีพ

ขออนุมัติง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

คำถามที่พบบ่อย

PC Leasing Thailand พร้อมดูแลทุกเรื่องสินเชื่อของคุณ

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ค่ะ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
4. รายการบัญชีย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน
5. อื่นๆ เช่น เอกสารตามอาชีพ

หลักเกณฑ์การพิจารณา วงเงินกู้ ?

ประเมินเอกสารแสดงรายได้ เป็นหลัก โดยมีเกณฑ์ ดั้งนี้
กรณีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท /เดือน วงเงินกู้ 1.5 เท่าของรายได้
กรณีรายได้มากกว่า 30,000 บาท /เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ไม่มีเงินเดือนประจำ ขอสินเชื่อได้ไหม ?

ได้ เพียงแค่มีเอกสารยืนยัน ที่มาของรายได้ตามอาชีพ

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณา และอนมุมัติ ?

ยื่นเอกสารครบ รู้ผลภายใน 1 วัน ทำการ
(การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท)